Våra förskolor

välkommen01

FVBU har sedan 1986 drivit förskolor med kristen profil i Sverige. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.

Våra värdeord är:
Värdeord grön (1)

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98 med områdena språk, motorik och hälsa, natur och teknik, egen och andras kultur, socioemotionellt lärande och matematik.