Våra förskolor

välkommen01

FVBU har sedan 1986 drivit förskolor med kristen profil i Sverige. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.

Våra värdeord är:
Värdeord grön (1)

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98 med områdena språk, motorik och hälsa, natur och teknik, egen och andras kultur, socioemotionellt lärande och matematik.
På de här sidorna kan du läsa mer om våra förskolor, vårt arbetssätt och vårt förhållningssätt.