Etiska yrkesregler

Vi finns till för att ta hand om barnet den tid på dagen när vårdnadshavaren inte kan ta hand om det själv. Vi kan aldrig och ska aldrig ersätta vårdnadshavare som är barnets känslomässiga och livslånga relation.

Vi välkomnar vårdnadshavare i verksamheten och är måna om att få ta del av deras synpunkter. Vi ser det som viktigt att ta del av vårdnadshavarnas kunskaper om och erfarenheter av sina barn.

Vi vill se till varje barns behov – varje dag genom att stärka barnets goda sidor och stötta dess svaga.

Vi vill vara positiva förebilder, ha ett vårdat språk och ett positivt förhållningssätt till barnen.

Vi vill planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten så att den blir stimulerande, utmanande och rolig för alla barn.

Vi vill arbeta på ett sådant sätt att alla barn känner att de har samma värde.

I personalgruppen eftersträvar vi en varm vuxenrelation där vi kan vara öppna och hjälpa varandra att utvecklas positivt.

Vi vill dela med oss av vår livsåskådning och värdegrund på ett sådant sätt att det inte känns påträngande eller respektlöst mot familjens värderingar.

Vi omfattas av sekretess både vad gäller barnen, deras familjer och våra medarbetare.