Förhållningssätt

Den vuxnes förhållningssätt kan vara berikande eller begränsande för barnet.

Min syn på barn, deras lärande, min roll som pedagog och mina värderingar styr hur jag förhåller mig till barnet och hur och när jag som pedagog ingriper.

På våra förskolor vill vi ha ett berikande förhållningssätt där varje barn får känna

  • att vi ger barnet stöd, uppmuntran och stimulans i sin utveckling.
  • att vi tar vara på barnets frågor och intressen
  • att vi visar respekt för barnets personlighet och olikheter i utveckling, intressen
  • att vi försöker vara möjlighetstänkare kring barnen och verksamheten
  • att vi som vuxna är medvetna om och tar vår roll som förebild på allvar
  • att vi sätter gränser och förklarar konsekvenserna av barnets beteende
  • att vi ingriper i konfliktsituationer, ger vuxenstöd och vägleder