FVBU som huvudman

Att FVBU är huvudman för verksamheten innebär att:

  • FVBUs förskolor arbetar utifrån en gemensam målsättning samt utifrån Skollagen, Lpfö 98/16 och andra branschaktuella riktlinjer och förordningar.
  • FVBU bidrar med erfarenhet av att driva fristående förskolor med kristen profil sedan 1986.
  • FVBU kontinuerligt arbetar centralt med vidareutveckling inom verksamhetsområdet, arrangerar förskolechefsträffar där vi samtalar om och utvecklar verksamheternas profilering, innehåll, arbets- och förhållningssätt.
  • FVBU har regelbunden kontakt med och stöttar förskolecheferna i deras uppdrag, bl.a med hjälp av föreningens VD.
  • FVBU anordnar introduktionsutbildning och internutbildning på förskolan samt utbildningar för all personal inom aktuella och prioriterade områden.
  • FVBU sköter förskolornas administration kring ekonomi och personal.