Klagomålshantering vid FVBUs förskolor

På FVBUs förskolor vill vi ta del av dina synpunkter och önskemål. På så sätt kan vi kontinuerligt arbeta för att förbättra och utveckla vår verksamhet. Ibland kan synpunkter och önskemål bli klagomål

Enligt den nya Skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har vi som huvudman ansvar för att du som vårdnadshavare ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål  på förskolans utbildning.

Bäst är om du i första hand tar upp dina klagomål med ansvarig personal eller förskolechef, det är ofta enklast att lösa problemen där de uppstår.
Om du upplever att du inte får det gensvar du känner att du har rätt till är du välkommen att höra av dig till förskolans huvudman FVBU.

Du är välkommen att ringa eller skicka in ditt klagomål direkt eller via förskolechefen.

  • Alla klagomål följs upp, dokumenteras och ingår i vårt Systematiska kvalitetsarbete
  • Vi gör upp en plan i samråd med dig och berörd förskola för hur situationen ska hanteras
  • Ditt klagomål följs upp och du får kontinuerlig återkoppling tills situationen är löst

Kontaktinformation direkt till FVBU

/Anna Nyberg TF VD