Barns lärande

I den reviderade läroplanen för förskolan lyfts barnets livslånga lärande fram.

Förskolans mål är inte att uppfylla vissa kunskapskrav utan skapa förutsättningar för att ge barnen en positiv miljö för utveckling och lärande.

Trygghet och samspel är viktiga faktorer i barns lärande och därför lägger vi stor vikt vid inskolning och att skapa trygghet i gruppen. Samspelet mellan barn och barn samt barn och vuxna ger spännande möten för lärande.

Barn är individer och har olika förutsättningar och intressen. Det gör att det är viktigt för oss som förskolepersonal att vara lyhörda för att fånga upp barnens frågor och intressen. Det är också viktigt att vi ser varje barns kompetenser och utvecklingspotential.

Arbetet med pedagogisk dokumentation är en viktig del i detta arbete. Genom den pedagogiska dokumentationen får vi syn på barnets lärande och hur vår verksamhet möter barnens behov.