Till dig som vårdnadshavare

Det är du som vårdnadshavare som har den viktigaste relationen i ditt barns liv.

I hemmet har ditt barn sina starka känslomässiga band. Hos oss på förskolan ska ditt barn pröva och vidareutveckla det som grundläggs i hemmet.  Ditt barn får här lära känna andra barn och vuxna. Förskolans arbete måste därför ske i nära samarbete med er vårdnadshavare.
Förskolepersonalen ser ditt barn som det fungerar i grupp och i relation till andra än familjen. Du som vårdnadshavare bidrar med en annan bild av ditt barn – som en del av familjen och i interaktion med ett fåtal närstående personer. Vi ser därför vårdnadshavare delaktighet i förskolans arbete som viktig, inspirerande och nödvändig.

Vi tycker att det är viktigt med din delaktighet för att;

 • Ditt barn ska uppleva att det finns ett naturligt band mellan hem och förskola.
 • En god kontakt med barnets vårdnadshavare bidrar till att vi som personal får större förståelse för barnets livssituation
 • Ni som vårdnadshavare ska få möjlighet till insyn i barnets liv på förskolan och förståelse för förskolans arbetssätt. Utifrån det kan ni lättare vara med och påverka barnets miljö och verksamhetens innehåll
 • Vårdnadshavarengagemang bidrar till att förskolan uppnår sina mål.
 • Ni som vårdnadshavare och vi som personal kan kan ta upp bekymmer innan de vuxit sig för stora.
 • Barnen får uppleva vad demokrati och solidaritet kan betyda.

En av de viktigaste kontakterna är det dagliga samtalet och utbytet av information vid hämtning och lämning. Andra former av vårdnadshavarkontakter som vi har på våra förskolor kan vara:

 • Föräldramöten
 • Arbetsmöten
 • Samråd för vårdnadshavare
 • Utflykter
 • Drop in kaffe
 • Fester och traditioner av olika slag, t.ex julfest, luciafest, familjegudstjänst …