Vår profilering

Vår förskola är byggd på en kristen värdegrund där vi värnar om alla människors lika värde, miljön och de kristna traditionerna. Kärnan i vår kristna profil är vårt förhållningssätt till våra medmänniskor, både nära och långt bort. På vår förskola ska barnen känna sig trygga och värdefulla.

Vi vill bidra till att barnen får ett engagemang för barn i andra länder. Därför har vi ett utbyte med FVBU:s förskola i Sierra Leone.

En annan viktig del i vår kristna profil är vårt miljöengagemang. Vi är en skapelsevänlig förskola som tar tillvara på den jord som vi fått. Alla på förskolan är på olika sätt engagerade i vårt miljöarbete.

Vi tycker det är viktigt att tala om varför vi firar de traditionella kristna högtiderna och bibehålla traditionerna som också är en del av vårt kulturarv.

De kristna inslagen i vår verksamhet är bland annat att vi sjunger kristna barnsånger, berättar från bibeln och ber bordsbön. Vi följer skollagen som säger att konfessionella inslag inte får ske i undervisning utan bara i utbildning. Att delta i de konfessionella inslagen är frivilligt.