Hjälpverksamhet utomlands

FVBU bedriver hjälpverksamhet i två länder, Sierra Leone och Litauen

Sedan 1960-talet har FVBU arbetat i Sierra Leone. I Sierra Leone är FVBU registrerad som en NGO (Non Governmental Organization). Det innebär att vi är godkända av myndigheterna i Sierra Leone att driva verksamhet för barn och unga som ideell förening.

I Litauen samarbetar vi med  Walla Carlsson som är tidigare metodistpastor och missionär i Litauen. Hon besöker regelbundet pojkfängelset i Kaunas där FVBU stöttar framförallt med julgåvor till ungdomarna.

Ge en gåva

Alla gåvor går direkt till det ändamål du som gåvogivare angett och vi har regelbunden uppföljning av de verksamheter som vi stöttar och driver. Vi är måna om att du som givare ska veta att din gåva når det ändamål du avser. Det finns flera alternativ för dig som vill stötta vår verksamhet och du väljer det som passar dig bäst.

Plusgiro: 90 04 13-6
Märk din inbetalning med gåvans önskade ändamål.
 

Swish Sierra Leone:
123 900 4136
Swish Litauen:
123 280 0324