Välkommen till Hultgården i Nässjö

 

DSC_8200

FVBU har sedan 1986 drivit förskolor med kristen profil i Sverige. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.

Våra värdeord är:
Värdeord grön (1)

Förskolan Hultgården startade 1986 och är belägen i Hultetområdet i Nässjö.

Hand i hand med vår kristna profil har vi alltid arbetat mycket med olika natur- och miljöprojekt. Vi har bl.a. egen ekologisk odling och miljöcertifieringen Grön Flagg sedan 1998. Vår egna kock lagar mat från grunden med stor del ekologiska råvaror och bakar vårt bröd.
Vi har en stor härlig ”natur-trädgård” med stora grönytor, många träd, växthus m.m. Vi prioriterar mycket utevistelse för att stimulera barnens lek/upptäckande, rörelsebehov  och främja deras hälsa.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98/16 med områdena Språk, Matematik, Motorik/Hälsa, Natur, Teknik, Socialt-/Emotionellt lärande, Egen kultur och andras. Vårt mål är att barnen ska bli nyfikna på och inspireras av att utforska matematik, naturvetenskap, teknik, språk, kommunikation, rörelse samt sin sociala förmåga och ha roligt tillsammans.