Internationell Verksamhet

Förutom förskolorna i Sverige driver FVBU verksamhet i Sierra Leone i sydvästra Afrika och i Litauen, Europa. Följ länkarna nedan för att läsa specifik information om vår verksamhet.