Ge en gåva

Det finns flera alternativ för dig som vill stötta vår verksamhet och du väljer det som passar dig bäst.

Det här räcker din gåva till. Alla gåvor går direkt till det ändamål du som gåvogivare angett och vi har regelbunden uppföljning av de verksamheter som vi stöttar och driver. Vi är måna om att du som givare ska veta att din gåva når det ändamål du avser.

Plusgiro: 90 04 13-6, märk din inbetalning med gåvans önskade ändamål
Swisha Sierra Leone: 123 900 4136
Swisha Litauen: 123 280 0324

Gåvor till FVBU redovisas i föreningens medlemstidning Barn & Co som kommer ut kvartalsvis. Är du gåvogivare och vill ha Barn & Co i brevlådan utan kostnad? Skicka dina adressuppgifter till info@fvbu.se

Tack för Din gåva !
swish