FVBU – klubbar

Sierra leone Förskolan ABC 2008 11
FVBU-klubbar finns bland annat i Lakka. Här kan barnen få hjälp med läxläsning och stödundervisning. Några elever per år får också ekonomiskt stöd för skolavgiften. Behovet av extraundervisning och läxläsning är stor i Sierra Leone eftersom det är stora problem med att få skolväsendet att fungera på grund av uteblivna löner och strejker i den kommunala skolan. Att utbildning är en viktig väg ut ur fattigdom och en nödvändighet för landets framtid har regeringen slagit fast vid och har därför som mål att ge utbildning åt alla. FVBU- klubbarna gör här en stor insats.

Ge en gåva.

DSCN0076

DSCN0079