Socialt arbete på fängelset i Kaunas

I Kaunas finns ett fängelse för unga pojkar där närmare 300 pojkar sitter häktade eller i fängelse.
När FVBU startade sitt arbete i Litauen var situationen för pojkarna på fängelset mycket svår. Det är därför med glädje som vi har följt upprustningen av pojkarnas boende och livsmiljö under åren som gått. Vi upplever att vårt uppdrag bland annat har bestått i att låta pojkarna få uppleva att de har ett värde trots att de ofta är övergivna av både familj och släkt.

Trots upprustningen är behovet av sociala kontakter och uppmuntran fortfarande stort. FVBU har därför fortsatt att tillsammans med Metodistkyrkan i Kaunas, bland annat genom Walla Carlsson, arrangera fester och sociala aktiviteter på fängelset. Vid jul bidrar FVBU med ekonomisk hjälp att ge julgåvor till var och en av pojkarna på fängelset.

Plusgiro: 90 04 13-6
Swish: 123 28 00 324
Klicka här för mer information om att ge en gåva till FVBU.