Välkommen till Kefas i Linköping

DSC_9649

Förskolan Kefas är en fristående förskola som drivs av FVBU, vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98, med områdena språk, matematik, natur, teknik, motorik och hälsa, socioemitionellt lärande och egen och andras kultur) och vi följer kommunens riktlinjer. Förskolan ligger naturskönt i Lambohov, Linköping. Vi har eget kök och lagar all mat från grunden, vi väljer närodlade och ekologiska ingredienser i så stor mån som möjligt.

Vi har ljusa och rymliga lokaler där vi har möjlighet att samla barnen i mindre grupper. Vi försöker tillhandahålla en miljö där barnen känner nyfikenhet, lust att skapa, upptäcka och utforska på egna villkor.

FVBU har sedan 1986 drivit förskolor med kristen profil i Sverige. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.

Våra värdeord på förskolan är:
Värdeord grön (1)