Om FVBU

Historia

Socialt arbete för barn och ungdomar baserat på en kristen värdegrund har kännetecknat FVBU alltsedan starten 1903.

Ett starkt engagemang för behövande barn och ungdomar har alltid  funnits och finns fortfarande idag, både i styrelsen och bland enskilda medlemmar och medarbetare. Under perioder har föreningens verksamhet varit banbrytande eller kompletterat de behov som inte kunnat tillgodoses inom samhällets sociala skyddsnät. FVBU vill i sina verksamheter möta de barn och ungdomar som annars riskerar att hamna vid sidan om. Vår historia visar att föreningen alltid varit flexibel och anpassat sin verksamhet utifrån de behov som funnits i samtiden. Det vill vi göra också i framtiden.

Under första hälften av 1900-talet byggdes ett flertal barnhem, FVBU förmedlade fosterhem, arrangerade dagkolonier för behövande barn under sommarloven och drev matbespisning för barn från mindre bemedlade hem. Allt detta långt innan det blev en kommunal angelägenhet.

I Sverige idag

Föreningens verksamhet har förändrat innehåll under 1900-talet beroende på vilka behov som funnits i samhället. Idag är föreningen huvudman för nio förskolor med kristen profil på olika orter i Sverige. Som huvudman ansvarar FVBU för förskolornas innehåll, personal, administration och ekonomi. FVBU anordnar kontinuerlig intern- och vidareutbildning och arbetar även med föreläsnings- och konsultverksamhet i barnomsorgsfrågor.

Hjälpverksamhet utomlands

I det Västafrikanska landet Sierra Leone driver FVBU bland annat en förskola, FVBU klubbar och ett barnhem i Grafton. Läs mer om arbetet i Sierra Leone här! 
I Litauen stöttar vi bland annat social verksamhet inne på pojkfängelset i Kaunas. Läs mer om arbetet i Litauen här!