FVBU:s barnbespisning

Det var Norrköpings Lokalavdelning av FVBU med fru Elvina Stangenberg i spetsen som startade Barnbespisningen i Norrköping under krisåret 1916. Efter att under ett antal år ha fört en ambulerande tillvaro fick man 1926 tillgång till ändamålsenliga lokaler i gårdshuset vid FVBU:s expedition på Knäppingsborgsgatan 31 i Norrköping. Bespisningen kallades i folkmun ”Stangenbergs mata”. För att vara säker på att man nådde de barn som hade störst behov valdes barnen ut i samarbete med Norrköpings Stads Socialregister. Barnen skrevs sedan in i verksamheten och fick på så sätt ett lagat mål mat sex dagar i veckan.

Bespisningen höll öppet ungefär sex månader om året med start strax före jul och man serverade upp till 100 portioner om dagen. Även under ransoneringsåren höll man matbespisningen igång. Matbespisningen drevs helt med ideella insatser och genom insamlingar. På hamnbron i Norrköping hängde lokalavdelningen stora tunnor där man kunde skänka en slant för att vara med att ge de behövande barnen mat.

Den 1 november 1946 upphörde verksamheten p.g.a den nya lagen om skolbarnbespisning utan behovsprövning. Lokalavdelningens engagemang fortsatte dock oförtrutet genom att man arbetade med att stötta enskilda behövande familjer på olika sätt.