FVBU:s huvudstyrelse

Vi eftersträvar att ha en bred kompetens i föreningens huvudstyrelse. Pedagogik, socialt arbete, medicin, ekonomi, juridik, teologi och marknadsföring är de kompetensområden finnas representerade i styrelsen.

Följande personer ingår i föreningens huvudstyrelse 2018:

Håkan Englund

Kyrkoherde Gränna (ordförande)
Invald i FVBU:s styrelse 1998

Mariette Gundersen

Grundskollärare (vice ordförande)
Invald i FVBU:s styrelse 1998

Karin Fogelberg

Skolkurator
Invald i FVBU:s styrelse 2006

Carina Andersson

Förskollärare, musik & dramapedagog
Invald i FVBU:s styrelse 1994

Frank Mårdh

Företagare
Invald i FVBU:s styrelse 1985

Marcus Wårdmark

Projektledare, Nässjö Näringsliv
Invald i FVBU:s styrelse 2005

Nia Lindström

Barnsjuksköterska
Invald i FVBU:s styrelse 2017