Välkommen till Skäppan i Linköping

DSC_9661

Skäppan finns mitt i centrala Linköping. Med våra 18 heltidsplatser är vi en av kommunens minsta förskolor, trots det  har vi ett eget tillagningskök för att kunna tillaga all mat på plats. Vi väljer i så stor mån vi kan närodlade och ekologiska ingredienser i all vår matlagning.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98, med områdena språk, matematik, natur, teknik, motorik och hälsa, socioemotionellt lärande samt egen och andras kultur.

Vi arbetar mycket med empatiutveckling, att ta vara på vår miljö och att bejaka barns livsfrågor.

FVBU har sedan 1986 drivit förskolor med kristen profil i Sverige. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.

Våra värdeord på förskolan är:
Värdeord grön (1)