fristående förskola, ekologisk mat, närodlad, förskola, Östersund, Kristinehamn, Finspång, Linköping, Tranås, Nässjö, Forserum, Eksjö

FVBU:s förskolor

FVBU har drivit förskolor i Sverige sedan 1986. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.

Vi tror på att det ska vara roligt att lära och vill använda oss av barnens kreativitet och spontanitet. 

Vi arbetar ofta utifrån ett visst tema under en längre period. Detta gör att vi kan fördjupa barnets intresse och kunskaper och hinner ta del av tankar och funderingar som väcks hos barnet. Vi försöker ta tillvara barnets intresse och frågor när vi planerar för och vidareutvecklar temat. I temaarbetet arbetar vi med att söka och förmedla kunskap på barnens villkor. Det innebär att vi arbetar utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Vi använder oss av musik, drama, rörelse och skapande när vi introducerar och arbetar med temat.
 

Arbetssätt

På FVBU:s förskolor har vi under lång tid utvecklat arbetet med ansvarsgrupper. Det innebär att var och en i personalgruppen under delar av dagen har huvudansvar för en grupp barn. Man förbereder, planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten i den egna gruppen samt har ansvar för dessa barns utvecklingssamtal.

Gemensamt för FVBU:s förskolor är bland annat att vi skapar en trygg, inspirerande och utvecklande miljö och att vi under stora delar av dagen arbetar med åldersindelade grupper för att på bästa sätt skapa de miljöer och möta de behov och förutsättningar i respektive åldersgrupp behöver.

Vi använder oss av utevistelsen för att stimulera barnens motorik och möta rörelsebehovet.
 

Grön flagg

Grön flagg är en del av Håll Sverige rent. Med Grön Flagg vill vi inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Alla FVBU:s förskolor har tydliga miljömål som vi arbetar aktivt med. 

Källsortering är en självklar del på våra förskolor
Källsortering är en självklar del på våra förskolor

Hemlagad mat

FVBU:s förskolor har egna tillagningskök. Vi har en tydlig matpolicy som säger att vi ska laga maten med så stor andel närodlade och ekologiska råvaror som möjligt. Vi bjuder på vegetarisk mat två gånger i veckan. 

Vår ambition är att servera två vegetariska rätter varje vecka. Alla rätter ska vara tillagade med så stor andel närodlade och ekologiska råvaror som möjligt.
Vår ambition är att servera två vegetariska rätter varje vecka. Alla rätter ska vara tillagade med så stor andel närodlade och ekologiska råvaror som möjligt.

Till dig som vårdnadshavare

På FVBU:s förskolor vill vi gärna ta del av dina synpunkter och önskemål! På så sätt kan vi kontinuerligt arbeta för att förbättra och utveckla vår verksamhet. 

I första hand tar du upp dina synpunkter och eventuella problem med ansvarig personal eller förskolechef på respektive förskola. Om du hellre vill kontakta FVBU centralt är du välkommen att höra av dig till huvudkontoret i Norrköping, kontaktuppgifter finner du här. Det går också bra att fylla i formuläret för klagomålshantering nedan. 

Klagomålshantering

Här fyller du enkelt i dina åsikter, alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp samt delges huvudman. Inom fem (5) arbetsdagar erhålls svar på ditt klagomål från FVBU.

Praktiska tips

  • Vi älskar att vara utomhus! Så ta med kläder efter väder till ert barn. Det är bra om det finns regnkläder och gummistövlar under den varma årstiden och under den kallare perioden bör det finnas kläder som håller barnet varmt och torrt. Ta även gärna med extra kläder att använda inomhus om något skulle bli blött. 
  • Märk alltid barnets kläder och saker.