Förskolor i Sverige och hjälpverksamhet
i Sierra Leone

FVBU, Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, driver flertalet förskolor i Sverige. Våra förskolor har en kristen profil och ett genomtänkt miljöengagemang som genomsyrar hela organisationen. Våra förskollärare och pedagoger arbetar med barnen i små grupper med barnens trygghet och ett lustfyllt lärande i fokus. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt lärande. 

FVBU:s förskolor finns i Östersund, Kristinehamn, Södertälje, Finspång, Linköping, Tranås, Nässjö, Forserum, Eksjö och Bodafors.

FVBU bedriver även hjälpverksamhet i Sierra Leone och i Litauen. 

Sagt om våra förskolor:

"Det är lugnt och tryggt. Man blir välkomnad med värme. Barnen älskar sin förskola."
Vårdnadshavare på en av FVBU:s förskolor

"Vi uppskattar att vårt barn genom förskolan får ta del av kristna värderingar och får en förståelse för våra högtider. Detta trots att vi inte själva är en kristen familj. Den kristna grundsynen, med allas lika värde, är något alla barn borde få med sig."​
Vårdnadshavare på en av FVBU:s förskolor

loading...

Rutiner Covid-19

FVBU uppdaterar kontinuerligt sina råd utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla, både barn och vuxna, att hålla sig hemma vid symptom på Covid-19. Detta gäller även vid lättare symptom. Vid halsont, snuva och muskel- och ledvärk ska du vara hemma tills du varit symptomfri i två dagar även om symptomen varit lindriga.
 
På våra förskolor har vi ändrat våra rutiner för att minska eventuell smittspridning, det handlar framför allt som uppdaterade hygienrutiner för både barn, pedagoger och vårdnadshavare som hämtar och lämnar på förskolan. Vi har även ändrat våra rutiner kring mathanteringen, vilket innebär att personalen hjälper barnen i matsituationen i större utsträckning.
 
Vi har förstärkt städningen på våra förskolor vilket innebär att tätare tvättning av kontaktytor samt mer frekvent tvätt av leksaker.
 
På våra förskolor har vi även begränsat de externa kontakterna. Vi erbjuder digitala lösningar för möten både för personal och för vårdnadshavare.

Kontakta gärna info@fvbu om du har frågor eller funderingar!

Förskolor

FVBU driver flertalet förskolor på flera platser i Sverige. 
Våra förskolor finns i Finspång, Linköping, Södertälje, Östersund, Kristinehamn, Tranås, Eksjö, Nässjö, Forserum och Bodafors. 

Hjälpverksamhet

FVBU bedriver hjälpverksamhet i Sierra Leone och Litauen.
Läs om allt spännande som händer i Sierra Leone där vi bygger både förskola och skola i vår BLOGG