fristående förskola, ekologisk mat, närodlad, förskola, Östersund, Kristinehamn, Finspång, Linköping, Tranås, Nässjö, Forserum, Eksjö

FVBUs förskolor

FVBU har drivit förskolor i Sverige sedan 1986. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.

Vi tror på att det ska vara roligt att lära och vill använda oss av barnens kreativitet och spontanitet. 

Vi arbetar ofta utifrån ett visst tema under en längre period. Detta gör att vi kan fördjupa barnets intresse och kunskaper och hinner ta del av tankar och funderingar som väcks hos barnet. Vi försöker ta tillvara barnets intresse och frågor när vi planerar för och vidareutvecklar temat. I temaarbetet arbetar vi med att söka och förmedla kunskap på barnens villkor. Det innebär att vi arbetar utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Vi använder oss av musik, drama, rörelse och skapande när vi introducerar och arbetar med temat.
 

Förskolornas profiler

Vår kristna profil

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke
om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra
människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i
människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt
få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.”
(Lpfö 18, sid 5)

Alla barn ska känna sig trygga och värdefulla. Vi vill värna alla människors lika värde,
förmedla en positiv gudsbild, vara goda förebilder, visa på kristna värderingar och traditioner.
Vår viktigaste riktlinje är vårt förhållningssätt gentemot varandra, barn och vårdnadshavare.
Vi följer skollagen som säger att konfessionella inslag får finnas med i utbildningen. Att
delta i de konfessionella inslagen är frivilligt. De kristna inslagen i vår verksamhet är
bland annat att vi sjunger kristna barnsånger, berättar från bibeln och ber bordsbön. Vi
tycker det är viktigt att tala om varför vi firar de traditionella kristna högtiderna och bibehålla
traditionerna som också är en del av vårt kulturarv.
Vi vill bidra till att barnen får ett engagemang för barn i andra länder. Vi har därför ett
utbyte mellan våra förskolor i Sverige och vår förskola i Sierra Leone.

Vår miljöprofil

"En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att
tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till
natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de
olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och
social som miljömässig"
(Lpfö 18, sid 9)

Vi vill lära barnen vad hållbar utveckling innebär. Att barnen ska få lära sig att sopsortera
och kompostera. Vi jobbar med ”Grön Flagg”, vilket innebär att vi har en miljöcertifiering.
Vi formulerar nya miljömål varje år och avdelningarna jobbar med målen på en nivå som
passar just den barngruppen. Ansvaret delas av hela personalgruppen. Grön Flaggmålen
uppmärksammas regelbundet under året i olika samlingar och aktiviteter.
Vårt miljöarbete är kopplat till den kristna profilen, genom att på olika sätt lära barnen
att ta hand om naturen.

Arbetssätt

På FVBUs förskolor har vi under lång tid utvecklat arbetet med ansvarsgrupper. Det innebär att var och en i personalgruppen under delar av dagen har huvudansvar för en grupp barn. Man förbereder, planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten i den egna gruppen samt har ansvar för dessa barns utvecklingssamtal.

Gemensamt för FVBUs förskolor är bland annat att vi skapar en trygg, inspirerande och utvecklande miljö och att vi under stora delar av dagen arbetar med åldersindelade grupper för att på bästa sätt skapa de miljöer och möta de behov och förutsättningar i respektive åldersgrupp behöver.

Vi använder oss av utevistelsen för att stimulera barnens motorik och möta rörelsebehovet.
 

FVBU använder appen Tyra

På FVBUs förskolor arbetar vi med den digitala appen Tyra. Tyra fungerar som en kommunikations-kanal mellan förskola och hem och all information samlas därmed på ett ställe. 

 • I Tyra finns en kalender med information om vad som händer på just ditt barns avdelning.
 •  I Tyras blogg kan ni se alla roliga aktiviteter som händer på förskolan. 
 • I portfolion kan ni se den individuella dokumentationen för ert barn samt de läroplansmål som kopplas till aktiviteterna på förskolan. Portfolion är helt privat och endast vårdnadshavare och pedagoger har tillgång till portfolion.
 • I Tyra finns också en "låda" där ni kan se om det saknas blöjor eller extrakläder på förskolan. 
 • Pedagogerna checkar in och ut ert barn när ni lämnar och hämtar via Tyra. 
 • Vårdnadshavare kan sjuk- och friskanmäla barnet via appen. 
 • All dokumentation i Tyra kopplas till Läroplanen för förskolan. 

Tyra och FVBU följer alla bestämmelser inom GDPR. För att läsa mer om Tyra kan ni besöka www.tyra.io. Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna rektor på den aktuella förskolan eller FVBUs huvudkontor på info@fvbu.se 

Grön flagg

Grön flagg är en del av Håll Sverige rent och är en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Med Grön Flagg vill vi inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Alla FVBUs förskolor har tydliga miljömål som vi arbetar aktivt med. 

Källsortering är en självklar del på våra förskolor
Källsortering är en självklar del på våra förskolor

Hemlagad mat

FVBUs förskolor har egna tillagningskök. Vi har en tydlig måltidspolicy som säger att vi ska laga maten med så stor andel närodlade och ekologiska råvaror som möjligt. Vi bjuder på vegetarisk mat två gånger i veckan. 
För att ta del av FVBUs måltidspolicy kan ni kontakta rektor på respektive förskola eller kontakta oss på info@fvbu.se 

Vår ambition är att servera två vegetariska rätter varje vecka. Alla rätter ska vara tillagade med så stor andel närodlade och ekologiska råvaror som möjligt.
Vår ambition är att servera två vegetariska rätter varje vecka. Alla rätter ska vara tillagade med så stor andel närodlade och ekologiska råvaror som möjligt.

Till dig som vårdnadshavare

På FVBUs förskolor vill vi gärna ta del av dina synpunkter och önskemål! På så sätt kan vi kontinuerligt arbeta för att förbättra och utveckla vår verksamhet. 

I första hand tar du upp dina synpunkter och eventuella problem med ansvarig personal eller förskolechef på respektive förskola. Om du hellre vill kontakta FVBU centralt är du välkommen att höra av dig till huvudkontoret i Norrköping, kontaktuppgifter finner du här. Det går också bra att fylla i formuläret för klagomålshantering nedan. 

Klagomålshantering

Här fyller du enkelt i dina åsikter, alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp samt delges huvudman. Inom fem (5) arbetsdagar erhålls svar på ditt klagomål från FVBU.

Praktiska tips

 • Vi älskar att vara utomhus! Så ta med kläder efter väder till ert barn. Det är bra om det finns regnkläder och gummistövlar under den varma årstiden och under den kallare perioden bör det finnas kläder som håller barnet varmt och torrt. Ta även gärna med extra kläder att använda inomhus om något skulle bli blött. 
 • Märk alltid barnets kläder och saker. 
 • För att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter, läs här.
 • Se till att våra kontaktuppgifter till er är uppdaterade så att vi enkelt kan nå er om det skulle behövas. FVBUs förskolor använder sig av kommunikationsappen Tyra, se till att alla uppgifter är uppdaterade så pedagogerna enkelt kan nå er.