Om FVBU

Sedan 1903 har FVBU, Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar,  arbetat med barn- och ungdomsverksamhet på flera platser både i Sverige och utomlands.

Socialt arbete för barn och ungdomar baserat på en kristen värdegrund har kännetecknat FVBU alltsedan starten 1903.

Ett starkt engagemang för behövande barn och ungdomar har alltid  funnits och finns fortfarande idag, både i styrelsen och bland enskilda medlemmar och medarbetare. FVBU vill i sina verksamheter möta barn och ungdomar på deras villkor.  Vår historia visar att föreningen alltid varit flexibel och anpassat sin verksamhet utifrån de behov som funnits i samtiden. Det vill vi även göra i framtiden.