Bli medlem

FVBU är en ideell förening som sedan 1903 har arbetat för barn och ungdomars bästa i Sverige och utomlands. Den som är intresserad av FVBU:s syfte kan bli medlem. Som medlem får du delta i föreningens årsmöten och därmed göra din röst hörd. 

Föreningen håller innan maj månads utgång varje år sitt riksårsmöte där anmälda medlemmar fastställer planer avseende verksamhet och ekonomi för kommande verksamhetsår. Årsmötet beviljar, efter genomgång av föreningens förvaltningsberättelse, ekonomiska redogörelse och revisionsberättelse, styrelsens och VD:ns ansvarsfrihet.

För att bli medlem i FVBU skickar du ett mail till info@fvbu.se. Att vara medlem kostar 20 kr per år.