Bli medlem

FVBU är en ideell förening som sedan 1903 har arbetat för barn och ungdomars bästa i Sverige och utomlands. Den som är intresserad av FVBU:s syfte kan bli medlem. Som medlem får du delta i föreningens årsmöten och därmed göra din röst hörd. 

Föreningen håller innan maj månads utgång varje år sitt riksårsmöte där anmälda medlemmar fastställer planer avseende verksamhet och ekonomi för kommande verksamhetsår. Årsmötet beviljar, efter genomgång av föreningens förvaltningsberättelse, ekonomiska redogörelse och revisionsberättelse, styrelsens och VD:ns ansvarsfrihet.

För att bli medlem i FVBU skickar du ett mail till info@fvbu.se. Att vara medlem kostar 20 kr per år.

 

FVBU:s årsmöte, 15 maj 2020

Nu kallar FVBU:s styrelse alla medlemmar till digitalt årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 16 maj 2020 kl. 10.00 och alla medlemmar är välkomna att delta. Det finns även möjlighet att delta i mötet fysiskt i Gränna om det önskas. Ange detta i din anmälan. 

På årsmötet har du som är medlem möjlighet att uttrycka dina åsikter kring de förslag som styrelsen lägger fram. Har du en motion du vill ta upp på årsmötet ska du lägga fram det för styrelsen senast tre veckor innan årsmötet. För eventuella motioner, kontakta styrelseordförande Håkan Englund (hakan.englund@svenskakyrkan.se).

Årsmötet kommer att hållas digitalt (via dator, telefon eller läsplatta till exempel) och anmälda deltagare kommer att få närmare information om plattform och inloggningsuppgifter två veckor innan mötet.
Alla anmälda medlemmar får årsmöteshandlingarna skickade till sig två veckor innan årsmötet. Vill du som medlem ha tillgång till årmöteshandlingarna men inte kan närvara på mötet behöver du bara kontakta info@fvbu.se så skickas årsmöteshandlingarna till dig.

Anmälan görs till FVBU:s huvudkontor i Norrköping senast den 30 april 2020. Skicka din anmälan till info@fvbu.se Ange fullständigt namn samt den e-postadress du vill logga in i mötet från.