FVBU:s styrelse

Håkan Englund

ORDFÖRANDE
Kyrkoherde, Gränna. 

Mariette Gundersen

VICE ORDFÖRANDE
Lärare, Norrköping

Lena Östlund

LEDAMOT
Lärare, Nässjö

Marie-Louise Gustafsson

LEDAMOT
Specialpedagog, Nässjö

Anders Härnbro

LEDAMOT
Mariefred

Marcus
Wårdmark

LEDAMOT
Projektledare, Nässjö

Nia Lindström

LEDAMOT
Barnsjuksköterska, Huskvarna 

Janne Tengvall

LEDAMOT
Mentor och affärsutvecklare, Jönköping