FVBU:s styrelse

Håkan Englund

ORDFÖRANDE
Kyrkoherde, Gränna. 

Eva Roos Fridell

LEDAMOT, Stockholm

Lena Östlund

LEDAMOT
Lärare, Nässjö

Marie-Louise Gustafsson

LEDAMOT
Specialpedagog, Nässjö

Anders Härnbro

VICE ORDFÖRANDE
Mariefred

Janne Tengvall

LEDAMOT
Mentor och affärsutvecklare, 
Jönköping

Nia Lindström

LEDAMOT
Barnsjuksköterska, Huskvarna